אינפלציה

השפעת הסביבה הכלכלית על ריביות המשכנתא

במאמר זה אני רוצה לסקור את השינויים בסביבה הכלכלית העולמית והמקומית בתקופה האחרונה (2017- 2018) ואת השפעתם על ריביות המשכנתא.

עליית ריבית בארה"ב

בארה"ב החלו בהעלאת ריביות כבר לפני יותר משנה והריבית האחרונה נמצאת קרוב ל-2%, בנוסף החל הפד בצמצום המאזן שלו בפועל הוא אוסף חזרה את הכסף שהוא הוציא לרכישת אג"ח מהשוק. מאוגוסט 2017 התחלנו לראות עלייה בתשואות האג"ח הארוכות בארה"ב מתשואה בסביבות 2%  לתשואה הקרובה ל-3%, מצב זה נוצר כתוצאה מציפיות שוק ההון לעליה בריבית. להמשיך לקרוא