סוגי ריביות בהלוואות משכנתא

במאמר זה אסקור את סוגי הריביות הנהוגות בהלוואת משכנתא, היתרונות החסרונות והסיכונים שבהן.

ככלל הריביות נחלקות לשתי קבוצות עיקריות, ריביות קבועות וריביות משתנות, בתוך כל קבוצה ישנה חלוקת משנה לריביות צמודות מדד ולריביות לא צמודות.

ריביות קבועות נחלקות כפי שהוזכר קודם לשני סוגי ריביות:

  • ריבית קבועה לא צמודה שמוכרת כ- קל"צ
  • ריבית קבועה צמודה שמוכרת כ-ק"צ.

ריביות קבועות

הריבית הקבועה הלא צמודה הינה הריבית הבטוחה ביותר עבור הלווה, היות והיא לא משתנה לאורך כל חיי ההלוואה, יחד עם זאת היא הריבית היקרה ביותר היות והיא מגלמת בתוכה פרמיית סיכון שהבנק משקלל, זוהי גם מעין פרמיית ביטוח עבור הלווה.

הריבית הקבועה צמודה בדומה לקל"צ אף היא לא משתנה לכל אורך חיי ההלוואה, אך מתווספת לה הצמדה למדד בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן, אשר בשונה ממסלול ריבית קבועה לא צמודה יכול להגדיל את קרן ההלוואה ואת התשלומים החודשיים בהתאם להשתנות מדד המחירים לצרכן, ריבית זו תהיה נמוכה יותר מאשר ריבית קבועה לא צמודה.

בריביות הקבועות הסיכון לעמלת פירעון מוקדם משמעותית הוא גבוה, היות ועמלה זו מחושבת לכל משך ההלוואה שנותר.

ריביות משתנות

בריביות המשתנות אנו מבחינים בשתי חלוקות עיקריות, ריביות שמשתנות בקצב מהיר ועד לכל 4 שנים כמו : מסלול ריבית הפריים שיכול להשתנות 8 פעמים בשנה, מסלול על בסיס מק"מ שמשתנה כל שנה או מסלול צמוד מטבע חוץ שיכול להשתנות כל שלושה או שישה חודשים לפי ריבית הלייבור.

למסלולי ריבית משתנה בתדירות גבוהה כמו מסלול הפריים ומסלול צמוד מט"ח אין עמלות היוון לפירעון מוקדם.

הקבוצה השנייה הינה ריביות המשתנות בקצב של 5 שנים ומעלה והמוכרת שבן משתנה כל 5 שנים.

הריביות המשתנות בקצב מהיר כדוגמת הפריים, נחשבות כריביות עם סיכון גבוה ולכן הוגבלו ע"י בנק ישראל עד שליש מסך כל ההלוואה.

הסיכון בהלוואות אלו נובע מכמות השינויים הגדולה הצפויה לאורך חיי המשכנתא. לדוגמא: מסלול ריבית הפריים מבוסס על ריבית בנק ישראל, כיום היא 0.1%, בתוספת מרווח של 1.5%. ריבית בנק ישראל יכולה להשתנות 8 פעמים בשנה ולכן כמות השינויים הצפויים לאורך חיי ההלוואה גדול מאוד וזה מגדיל את הסיכון. לצורך המחשה במידה וריבית בנק ישראל תעלה ב-1%, זה יגרום לעליה של כ-6% בתשלום החודשי. יחד עם זאת מסלול הפריים נחשב למסלול הזול ביותר משאר מסלולי ההלוואה.

גם הריביות המשתנות נחלקות לשתי קבוצות משנה , משתנות צמודות מדד ומשתנות לא צמודות. השפעת ההצמדה דומה לזו שבמסלולי הריבית הקבועה.

במסלולי הריבית המשתנה, הריביות תהיינה נמוכות יותר מאלו של הריביות הקבועות, היות והבנק יכול לשנות את הריבית במועדים שנקבעו בהסכם ההלוואה ובהתאם לעוגן שנקבע בהסכם, לכן הבנק יכול לתמחר פרמיית סיכון נמוכה יותר, הסיכון ללווה, הוא שהריביות במסלולים אלו יכולות לעלות במועדי השינוי של ההלוואה ויחד איתם יעלו התשלומים החודשיים.

למסלולי הריבית המשתנה כל 5 שנים ומעלה, עמלת היוון לפירעון מוקדם תהיה נמוכה מעמלה זו במסלולי הריבית הקבועה, היות והיא מחושבת עד למועד שינוי הריבית הקרוב.

סיכום

במאמר זה למדתם על סוגי הריביות השונים המקובלים בהלוואת משכנתא, היתרונות, החסרונות והסיכון הטמון בהם. מוזמנים לשתף פוסט זה או להגיב עליו בהתאם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*